Omwentelaar
Trees van der Schoot
OrganisatieVan der Schoot Advies
Websitevanderschootadvies.nl/
Emailinfo@vanderschootadvies.nl
Telefoon0475-326779 en 06 349 49 805
Social media
Wie is Trees

Als ‘Van der Schoot advies’ werk ik sinds 1995 zelfstandig als adviseur Ruimtelijke Ordening. Dit met een interesse en passie voor duurzaamheid. Door de juridische invalshoek te combineren met ervaring, inlevingsvermogen en oog voor de praktijk, zoek ik naar oplossingen waar de klanten mee verder kunnen.

De Omgevingswet is mijn nieuwe werkterrein. Deze wet vraagt om een andere kijk op en aanpak van de fysieke. Dit ‘anders’ voelt voor mij echter vertrouwd. Ik heb het gevoel dat er eindelijk een wettelijk systeem ligt dat bij de tijdgeest past. Zo schrijft de Omgevingswet voor dat besluiten genomen moeten worden met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het gaat om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De wet stimuleert de transitie naar een duurzame samenleving. Het rijksbeleid is gericht op een circulaire economie en kringlooplandbouw. Passie, interesse en werk komen dus voor mij nu bij elkaar uit.

Ik heb een speciale interesse voor de rol van de gemeenteraad, burgerparticipatie en de vernieuwing van de lokale democratie die daarbij hoort. Ik volg met interesse gebiedsontwikkelingen, duurzaam bouwen, duurzame stedenbouw en een duurzame inrichting van de openbare ruimte. In mijn vrije tijd ben ik actief in het bestuur van een buurtvereniging en leef ik mij uit in de biologische moestuin. Mijn kernwoorden zijn: betrokken, oplossingsgericht, humoristisch, gedreven, gedegen, heldere taal en beeldende presentatie. Werk mag ook leuk zijn. Ik adviseer, bemiddel en bied allerlei trainingen over de Omgevingswet aan.

Inmiddels heb ik twee boeken over de Omgevingswet geschreven (samen met anderen): ‘Werken in de geest van de Omgevingswet en ‘’De gemeenteraad en de Omgevingswet". Ik ben ook eindredacteur van het boek “Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet”.

Het kledingoverschot op creatieve wijze aanpakken. Dat gaan 65 Limburgse en Brabantse studenten doen om een vuist te maken tegen de groeiende berg gedumpt textiel in de natuur. Op 31 januari beginnen ze hiermee tijdens de regionale voorrondes voor Nationale Conferentie Circulaire Economie. In gemengde teams buigen studenten van Zuyd en Fontys zich over de vraag: ‘Wat zijn circulaire kansen voor de textielindustrie in Limburg?’

https://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/2022/01/studenten-pakken-kledingoverschot-creatief-aan

Laatste berichten

Trees heeft nog geen berichten geplaatst.

Expertise

Zelfstandig adviseur Ruimtelijke Ordening, auteur

Interesses

Ik heb een speciale interesse voor de rol van de gemeenteraad, burgerparticipatie en de vernieuwing van de lokale democratie die daarbij hoort. Gebiedsontwikkeling, duurzaam bouwen, duurzame stedenbouw en een duurzame inrichting van de openbare ruimte zijn haar aandachtsgebieden.

Nieuwsbrief aanmelden
Volg ons!