Wat we doen
De Omwentelaars organiseren verschillende activiteiten. Wat we doen, leggen we je graag uit!


Impactgesprekken
Tijdens de impactgesprekken delen we wat er reeds gebeurd in de omgeving om ons heen. Het zorgt voor bewustwording over het onderwerp en we delen onderling inzichten. De spreker(s) hebben ervaring over het betreffende onderwerp. We geven handvatten mee waar je zelf mee aan de slag kunt en moedigen Omwentelaars aan om ook achteraf te delen wat hun ervaringen zijn.

Deze onderwerpen zijn reeds aan bod gekomen;
⁃ De Verborgen Impact van ons dagelijkse leven
⁃ Spullen tijdens de decembermaand
⁃ Hoe gaan we om met gedragsverandering
⁃ De energie- en warmtetransitie
⁃ Samen voedsel produceren
⁃ Hoe bestrijden we effectief zwerfafval?
⁃ Elke dag een vakantiegevoel; hoe creëer je zelf het avontuur?
⁃ Tiny leven


Excursies
Hoe gaat het in de praktijk? Tijdens de excursies gaan we langs praktijkvoorbeelden. Omwentelaars met veel passie over een onderwerp maken ons wegwijs en de deelnemers leren van de ervaringen.

Voorbeelden van excursies zijn:
- Fietstocht: water is goud. Omwentelaars laten de verschillende functies van water zien (recreatief water, verbindend water, energetisch water, te winnen water, gezuiverd en te zuiveren water) en iemand van het waterschap vertelt over het belang van meer groene partijen bij het waterschap.
- Hoe Tiny is Tiny? Bezoeken van een Tiny House en bedrijf waar Tiny Houses gemaakt worden.
- Excursie naar de Herenboeren: hoe ziet de Herenboeren er in de praktijk uit?
- Kookworkshop plantaardig koken


Complex vraagstuk
Veel duurzaamheid vraagstukken zitten complex in elkaar en dat heeft vaak met meerdere factoren te maken. Tijdens een complex vraagstuk zijn er meerdere experts aanwezig die een onderwerp van verschillende kanten belichten en gaan we vooral in gesprek met elkaar.

Voorbeelden van complexe vraagstukken zijn:
- De economie van de toekomst. Wat is een circulaire economie? Wie is aan zet: producent, consument of overheid? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de vele woningen die gebouwd en verbouwd moeten gaan worden?
- Hoe verhoudt de mens zich tot dieren en hoe past dat binnen een eco-centraal denken?
- Bestaat afval? Of is alles wat we weggooien een grondstof voor een nieuw product?


Aansluiten bij andere initiatieven
De Omwentelaars zijn natuurlijk niet de eerste die aan de slag zijn met een duurzamer en groener leven. Er zijn vele initiatieven lokaal, landelijk en wereldwijd. Omdat we geloven in de kracht van het samen doen, sluiten we geregeld aan bij andere initiatieven.

Voorbeelden van meedoen zijn:
- Opruimacties: World Clean-up Day, landelijke opruimactie van het peukenmeisje, aansluiten bij lokale pioniers die handen te kort komen bij opruimacties
- Meehelpen in een voedselbos
- Het landelijke klimaatalarm


Communicatieworkshops
Wat als het onderwerp zoals klimaatverandering, milieu, (dieren) ethiek etc je veel bezighoudt, maar je merkt dat het in gesprekken vaak niet lekker loopt? Hoe communiceer je over onderwerpen die jou erg raken, maar je omgeving er weinig mee bezig is? Hiervoor organiseren we de communicatieworkshops.

Voorbeelden van communicatieworkshops zijn:
- Inspirerend zijn, hoe doe je dat?
- Hoe maak je duurzaamheid met je werkgever bespreekbaar?


Initiatieven
Een idee hebben en het vervolgens ook uitvoeren kan een grote uitdaging zijn. Bij een initiatief is het handig om een platform te hebben, de juiste doelgroep te bereiken en naamsbekendheid te creëren. De Omwentelaars proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. Dat kan erg helpen bij het opzetten van een initiatief.

Voorbeelden van initiatieven zijn:
- De ketting kledingruil in de gemeenten Roermond en Roerdalen. Met behulp van (social) media, deze website, de nieuwsbrief en de vasthoudende inzet van Omwentelaar Stienke Postulart heeft zij het in 1,5 maand voor elkaar gekregen dat 63 mensen zich hebben aangemeld om mee te doen aan de kledingruil. Tijdens de kledingruil wordt er een tas met kleding van de deelnemers doorgegeven, zodat met de kleding die voorheen in de kast bleef liggen een ander weer blij is en het kledingstuk weer gedragen wordt.

Voorbeelden van mogelijke andere initiatieven zijn:
- Zwerfafval groep: er zijn enorm veel mensen die zich individueel inzetten bij het tegengaan van zwerfafval. We hopen dit jaar een initiatiefnemer te vinden die een zwerfafval groep wil opzetten zodat we de mensen die samen aan de slag willen gaan, elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Op deze manier kunnen we gezamenlijk bij gemeenten laten weten waar behoefte aan is.
- Voedselbossen: in de omgeving komen steeds meer initiatieven die een voedselbos aan het ontwikkelen zijn. Voedselbossen neerzetten kost veel tijd en extra handen zijn heel fijn. We hopen in de toekomst een initiatiefnemer te vinden die als koppelfunctie een poel vrijwilligers kan activeren zodat wanneer er extra handen nodig zijn, we deze mensen ook eenvoudig kunnen vinden.

Kun jij de kanalen van de Omwentelaars gebruiken bij het realiseren van je eigen initiatief? Dan horen we graag van je.
Let wel; het organisatiestuk kan het kernteam niet van je overnemen, dat dient vanuit de initiatiefnemer zelf te komen.


Nieuwsbrief aanmelden
Volg ons!