Over
Bij een duurzame samenleving worden geen grondstoffen verspild en ontstaat geen afval. Er is aandacht voor de menselijke waardigheid en gezondheid, maar ook voor dierenwelzijn, natuur, landschap en een schoner leefmilieu. Het is een samenleving die geen wissel trekt op de aarde en die we met gerust hart kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Onze economische en andere activiteiten dragen daaraan bij en doen er geen afbreuk aan.

Daar zitten we nog ver vandaan. Veel mensen spreekt duurzaamheid wel aan, maar wat houdt dat nu in? En is het wel betaalbaar? Dat is vaak onduidelijk, soms ook lastig. Dat vraagt om inzicht over de impact van het menselijk handelen, maar ook om kennis van technische mogelijkheden. Veel is nog onduidelijk en in ontwikkeling. Soms is heel gemakkelijk resultaat te boeken. Wij willen de passiviteit en somberheid over duurzaamheid doorbreken. Daarom willen wij pioniers een podium bieden en zichtbaar maken. Zodat hun acties een inspiratie zijn voor anderen.

Ons werkgebied is Nederland. We willen een netwerk bouwen van Omwentelaars die hun kennis en kunde willen overdragen aan anderen en met elkaar willen zoeken naar verdere verbeteringen. Verbinding, kennisoverdracht en actie: dat zijn de sleutelwoorden van ons netwerk.

In de komende maanden willen we aandacht besteden aan een gezonde leefomgeving, duurzaam (ver)bouwen, zelf aan het stuur, de energietransitie, plastic zwerfafval enzovoort. Bezoekers worden opgeroepen mee te denken over onderwerpen. Ter inspiratie zullen sprekers worden uitgenodigd, VPRO Tegenlicht documentaires worden vertoond of workshops worden georganiseerd.

De Omwentelaars is een initiatief van Floris van Mokveld, Janneke Postulart en Trees van der Schoot en is onderdeel van Stichting RoerOm.


Nieuwsbrief aanmelden
Volg ons!