Plan Duurzaam Sociaal NL; gasloos met PVT-panelen zodat grond voor duurzaam voedsel en nieuw houtsnipperbos

Ad van Dortmont
donderdag 11 november 2021
Plan Duurzaam Sociaal NL;
gasloos met PVT-zonpanelenbron voor warmtepomp, zodat akkers blijven voor duurzaam voedsel vanuit locale boeren en voor houtsnipperbos voor duurzame woningbouw

1. Klimaataanpak met PVT-zonpanelenbron en niet PV-panelen en boeren uitkopen
Er wordt veel gepubliceerd over PV-zonstroompanelen, salderen zonstroom, stroomopslag en uitkopen van boeren voor klimaataanpak.
Daarmee zet je consumenten, bedrijven, boeren en politici op het verkeerde spoor.
Verwarmen en koelen van gebouwen veroorzaakt 40% van klimaatprobleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15% en vervoer 7% (Planbureau Leefomgeving, 2017).
De Rijksoverheid zou bij verwarm/koelinstallaties meer subsidie moeten geven aan hoge efficiency over het hele jaar (SCOP).
Dit laat een fabrikant wetenschappelijk onderzoeken en dat wordt gecontroleerd en vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.

Meer subsidie voor hoge efficiency en minder voor lage, bevordert duurzame aanpak bij de bron. Dus dat we op gebouwen zoveel mogelijk warmte/koelte opwekken op het moment dat het nodig is.
Dat lukt helaas niet met wat overheid en media promoten in de vorm van PV-zonstroompanelen en "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron (SCOP 3,5).
Met die combinatie zijn het Klimaatakkoord, Warmtevisies en de Regionale Energie Strategieën berekend en is 35Tw aan zonstroomakkers en windmolens op land nodig.

Door die 35 Tw op land komt extensiveren van landbouw voor ons duurzaam voedsel in de knel.
Evenals nieuw houtsnipper-productiebos om met houtsnipperwoningen het woningentekort duurzaam op te lossen.
Ook is genoemde combi wel sneller terugverdiend, maar na 15 jaar verwarmen duurder dan energieneutrale PVT-installatie (SCOP 5,6).

Schrijf en promoot aub over PVT-zon&luchtpanelenbron voor water-water-warmtepomp.
Verbruikt 2x minder stroom, dus 2x minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig.
Ik verkoop niets van die spullen en adviseer al 30 jaar over duurzaam wonen - voedsel - aarde.
Voorbeelden van PVT-installaties op woningen, appartementengebouwen, winkels, bedrijven, boerderijen etc zijn te zien op Duurzame Huizenroute, Studentenhuisvesting Sophiaweg 6 Nijmegen en via de websites van goede PVT-fabrikanten.


2. Standaard energieneutraal PVT-systeem uitbreiden naar zelfvoorzienend gebouw
Door het standaard energieneutraal PVT-systeem uit te breiden met extra radiateuren, kan elk geïsoleerd oud en nieuw gebouw nagenoeg zelfvoorzienend worden.
Die radiateuren die bij PVT-panelen achter het zonstroomdeel zitten, halen namelijk warmte/koude uit buitenlucht. Ook in donker en in winter en altijd zonder geluid.
De extra radiateuren bij PVT kunnen dus op een schaduwdak, gevel, tuinmuur etc.

Bij PVT-systeem kan opslag van stroom en warmte in extra buffervat, ondergrondse watertank (1-2m), warmte-koude-opslag horizontaal of verticaal 50-150m in de grond en stroombatterijen op zoutwaterbasis.
Daardoor geen behoefte aan gebouwbatterijen, waarin zeldzame metalen zitten die we alleen fair trade moeten willen in telefoons, laptops en elektrische voertuigen.

In Utrecht is appartementen- en herenhuizencomplex Ronduit, met PVT een warmte/koelte en stroomleverend gebouw naar omliggende (oudere) woningen. Dat zou overal de norm moeten zijn bij renovatie en nieuwbouw.


3. Begin bij het grootste klimaatprobleem; verwarmen en koelen van gebouwen
Verwarmen/koelen van gebouwen is 40% van klimaatprobleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15% en verkeer 7% (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2017).
PVT-zonpanelenbron voor een warmtepomp op gebouwen is de beste en goedkoopste oplossing voor energietransitie, met behoud van akkers voor duurzaam voedsel vanuit regionale boeren.

En voor behoud van houtsnipperwallen en -(voedsel)bossen waarmee samen met snippers die nu uit natuur in biomassacentrales worden verbrand, houtsnipperwoningen kunnen worden gebouwd in bestaande steden (dikwijls bovenop oude bedrijven vanwege lage gewicht).

Deel dit bericht aub voor Regeerakkoord, Regionale Energie Strategieën, Warmtevisies en Omgevingswet.
De 35Tw zonstroomakkers en windmolens op land zijn berekend met "de" warmtepomp, een ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen op gebouwen en akkers.
Met PVT op gebouwen, kan dat de helft minder!
Alle huidige landbouwgrond hebben we nodig om duurzaam voedsel en houtsnippers voor Nederland te produceren.

PVT levert zowel stroom als warmte/koelte voor warmtepomp.
PVT haalt warmte/koelte uit buitenlucht, ook in de winter en zonder geluid.
PVT verbruikt 2x minder stroom dan "de" combi die hiervoor is genoemd en die overheid, diverse banken, energiebedrijven en media promoten.


4. PVT-zonpanelenbron met warmtepomp is na 15 jaar verwarmen goedkoper
PVT is bij huidig gasverbruik van 1700m3 ongeveer €7000 duurder bij aanschaf dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen.
Door hoge wetenschappelijk aangetoonde efficiency van PVT over hele jaar (SCOP 5.6), is het na 15 jaar verwarmen €5000 goedkoper dan gas.
En €3000 goedkoper dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen (€16.000, SCOP 3.5).
Het is dus heel belangrijk om vanuit de aanschafkosten, de seasonal efficiency, stroomverbruikskosten en onderhoud, naar de Total Cost of Ownership na 15 jaar te kijken.


5. Met PVT geen waterstof, geothermie, warmtenetten en zwaarder stroomnet
Met PVT geen behoefte vanuit gebouwen aan waterstof, verticale geothermie, warmtenetten vanuit industrie, verzwaring van stroomnet en kernenergie. Met de miljarden die het kabinet in klimaataanpak steekt en die ondermeer naar zonstroomakkers en inefficiente installaties gaat, kunnen 2,4 miljoen huishoudens de €7000 krijgen wat ze meer moeten betalen voor een PVT-installatie dan voor "de" warmtepomp met PV-zonstroompanelen.
Lenen vanuit de overheid kan ook, zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden met echt duurzame energietransitie.


6. Stikstofaanpak via PVT-zonpanelenbron in steden en boeren helpen
Met PVT op gebouwen wordt grond de helft tot 2/3 minder verspild voor 35Tw aan zonstroomakkers en windmolens op land om de inefficiënte aanpak in steden en dorpen op te lossen. Alle grond blijft met PVT behouden bij boeren zodat die kunnen extensiveren en veganiseren voor ons duurzaam voedsel en voor nieuwe houtwallen en houtsnipperbos waaruit houtsnipperwoningen gebouwd kunnen.
Daarbij is wel afschaf van wurgcontracten vanuit supermarkten nodig en afschaf van vrije handels akkoorden.

PVT-zonpanelenbron kan ook op boerderijgebouwen. En de losse radiateuren kunnen in mest, zodat die afkoelt en fors minder amoniak en methaan uitstoot, zodat aan Besluit Emissiearme Stallen kan worden voldaan. Daardoor geen sloop en vervangen van huidige roostervloeren nodig.
De geoogste warmte kan benut worden voor schoonmaken van installaties, de boerderijwoning en verwarming omliggende woon/werkgebieden.

De miljarden die het kabinet wil steken in TataSteel, KLM en andere grote industrie kan beter naar de boeren om hen te helpen verduurzamen, want dan hebben we tenminste schoon water, duurzaam voedsel voor Nederlanders en houtsnippers voor houtsnipperwoningen.


>>> Meer uitleg in mijn onderzoeksartikel met beleidsadviezen en consumentstappen:
https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad

>>> Of in video (die nog wordt verbeterd ;) ): https://youtu.be/eXxLX6oruB4

>>> Video over PVT-zon&luchtpanelenbron voor warmtepomp, hetgeen voor 1 woning, hybride, appartementencomplex en hele buurt kan:
https://youtu.be/q36WRPq85jg

>> Je bent welkom voor discussie over dit plan en om te komen kijken naar de PVT-zon&luchtpanelenbron voor water-water-warmtepomp op mijn woning uit 1924.
Als je wilt kunnen we ook een ex-internaat bekijken waar PVT is toegepast en we kunnen naar groente-akkers waar 180 hectare overbodige zonstroompanelen zijn gepland.
Mail me voor een afspraak op a.van.dortmont@gmail.com.
Groeten Ad van Dortmont

Bijlage (klik om te downloaden):
Wanneer: 31.10.2021, 17:58u
Eind: 31.10.2024, 17:58u
Meer informatie: www.linkedin.com
Locatie: Gelderselaan 24, 6523 LJ Nijmegen
Kosten: €0
Aanmelden: a.van.dortmont@gmail.comReactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
Naam


Email


Uw reactieUitgelicht
Opruimactie deel 3 zwerfafval opruimen Maasbosjes
Hoe rijden we de toekomst tegemoet?
Kledingruil in Roermond Nieuws
Nieuwsbrief aanmelden
Volg ons!